top of page
IMG_2119.JPG

OPŁATA KONFERENCYJNA

Warunkiem udziału w Kongresie jest wniesienie opłaty konferencyjnej w wysokości 400 zł w terminie do 15 stycznia 2024 roku na konto:

59 1240 1271 1111 0010 4368 2415

Dane do przelewu: Uniwersytet Gdański; z dopiskiem (tytułem) - „KW1G-24, Kongres Bliskiego Wschodu I Afryki Północnej + imię i nazwisko”.

Opłata obejmuje posiłek oraz przerwy kawowe podczas Kongresu, a także wydanie recenzowanej publikacji naukowej w punktowanym czasopiśmie naukowym lub wysoko punktowanym wydawnictwie naukowym w języku angielskim.

bottom of page