top of page
IMG_2119.JPG

RADA NAUKOWA

Prof. Marek Dziekan

Prof. Radosław Fiedler

Prof. Robert Kłosowicz

Prof. Krzysztof Kościelniak

Prof. Piotr Mickiewicz

Prof. Maciej Ząbek

Prof. Jerzy Zdanowski

Dr hab. Radosław Bania, prof. UŁ

Dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska, prof. SGH

Dr hab. Jarosław Jarząbek, prof. UWr

Dr hab. Adriana Łukaszewicz, prof. ALK

Dr hab. Rafał Ożarowski, prof. WSAiB

Dr hab. Konrad Pędziwiatr, prof. UEK

Dr hab. Adam Szymański, prof. UW

Dr hab. Przemysław Turek, prof. UJ

Dr hab. Marta Woźniak-Bobińska, prof. UŁ

Dr hab. Łukasz Fyderek

bottom of page